stockpick.nl

Looking for the Sitecore related website -> sitecore.stockpick.nl

Stockpick

Portefeuille

Op Stockpick.nl houden we een beleggings portefeuille bij. En kunnen stockpikkers hun huiswerk delen. De beleggingen die we hier bespreken kunnen totaal ongeschikt zijn voor uw eigen doelstellingen zo kun je veel geld verliezen door onze tips op te volgen. Doe uw eigen huiswerk.

Wij proberen met deze portefeuille een mooi rendement te maken waarbij we een deel beleggen in sectoren waar we veel van verwachten. En een deel beleggen we met het oog op vermogensbehoud al kunnen de risico's die wij nemen in uw ogen onverantwoord zijn voor vermogensbehoud. we gaan niet voor maximaal rendement met 10% per jaar zijn we al tevreden we proberen ook een portefeuille samen te stellen waar wij rustig van kunnen slapen en waarbij we niet constant aan de knoppen hoeven te zitten zodat wij rustig op vakantie kunnen. Aandelen plus geschreven calls voldoet goed aan deze doelstellingen daarom passen wij deze vaak toe. We hebben een voorkeur voor de euronext en in euro's genoteerde aandelen. Dat lukt niet voor alle idee├źn daarom beleggen we wereldwijd. De bedrage per positie houden we laag zodat we een realistische beleggingsportefeuille houden voor de gevorderde particuliere belegger.

Design

Het design is geoptimaliseerd om ook mobiel goed te werken.

Contact

tip@stockpick.nl

Disclaimer

Stockpick.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie van de hand en het gebruik van geboden informatie geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.