stockpick.nl

Looking for the Sitecore related website -> sitecore.stockpick.nl

Bgf World Gold Fund

 

De doelstelling van het BlackRock Global Funds World Mining Fund is hetmaximaliseren van het totaalrendement. Het Fondsbelegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activain de aandeleneffecten van ondernemingen dievoornamelijk economisch actief zijn in degoudmijnbouw. Het Fonds kan ook beleggen inaandeleneffecten van ondernemingen dievoornamelijk economisch actief zijn in de winning vanandere edelmetalen, van mineralen en basismetalenof van alleen mineralen. Het Fonds houdt geen fysiekgoud of metaal.